Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Frågor och svar

Frågor och svar om solceller

Här hittar du svar på några av våra vanligaste frågor om solceller. Klicka på frågan för att se svaret på just din fråga.

Hur fungerar solceller?
Solen lyser på solceller som omvandlar solenergi till elektricitet. Elen som produceras är likström, en växelriktare omvandlar likström till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem, eller skickas ut på elnätet om du inte själv behöver all den el din solcellsanläggning producerar.
Hur mycket el producerar solceller?
En solcellsanläggning omvandlar den inkommande solenergin till elektricitet. De solceller som vi säljer har en verkningsgrad på cirka 17 procent. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, anläggningens läge, lutning och eventuell skuggning. En vanlig villa i Sverige använder cirka 5 000 kWh/år i hushållsel, det motsvarar elproduktionen från en solcellsanläggning som är drygt 30 kvm stor.
Vad händer om mina solceller producerar mer el än vad jag behöver?
Solcellsanläggningen kan producera ett överskott som du inte behöver just då. Det överskottet kan du sälja till oss, eller till något annat elhandelsbolag. Du kan också få en skattereduktion på 60 öre/kWh för din överskottsproduktion. Skattereduktionen justeras mot din inkomstdeklaration.
Hur lång livslängd har min solcellsanläggning?
De solceller som vi säljer har en effektgaranti på 25 år. Solcellernas livslängd är dock betydligt längre och paneler som installerades för drygt 30 år sedan producerar fortfarande solcellsel. Växelriktaren i solcellsanläggningen har en kortare livslängd, cirka 15 år.
Vad betyder det att solcellerna har en effektgaranti?
Solcellerna har en effektgaranti för att försäkra dig som kund om att de kommer att generera en viss elproduktion under sin livslängd. De solceller som vi säljer har en effektgaranti på 25 år, vilket betyder att panelerna efter 25 år ska generera minst 80 procent av sin topproduktion av solel. Om dina solceller tappar mer effekt än så får du nya.
Är solceller ett bra miljöval?
Solenergi är ett långsiktigt och hållbart energislag, både ur ett ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. Vi har valt att samarbeta med leverantörer som levererar miljöcertifierade solceller av hög kvalitet, med långa garantitider. De solceller vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.
Behöver jag tvätta eller skotta min solcellsanläggning?
Att äga solceller är ett enkelt sätt att vara energiproducent. Du behöver inte tvätta solcellerna, då regn håller dem rena. Du ska heller inte skotta solcellerna, då det kan skada din anläggning. Du bör dock vara uppmärksam på om panelerna döljs av löv, eller om fåglar smutsar ner dina solceller.
Vad händer med min solcellsanläggning vid ett strömavbrott?
När det blir strömavbrott levererar inte heller solcellsanläggningen någon el. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från solcellerna om det blir strömavbrott. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet.
Vad är solceller tillverkade av?
De solceller som vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Solcellerna är seriekopplade och lamineras ihop i en aluminiummodul med glas som ger solcellerna ett mekaniskt skydd mot väder och vind.
Hur fungerar återvinning av solceller?
Sedan 2012 är solceller inkluderade i producentansvaret av elutrustning och batterier. Tillverkare av solceller avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE, som har till uppgift att samla in och återvinna solceller i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solceller som tas ur bruk återvinnas.
Vilka tak är lämpliga för montering av solceller?
De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30-50 grader, som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Också tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Billinge Energi kan dessutom erbjuda optimerade lösningar för solceller på tak som skuggas delar av dagen.
Behöver man byggnadsställning för att sätta upp solceller?
I de flesta fall behövs en byggnadsställning för att få en säker tillgång till taket vid montering av solceller.
Måste jag anmäla till mitt elnätsbolag att jag har skaffat solceller?
När du köper din solcellsanläggning från oss ingår det att vi både för- och färdiganmäler din anläggning.
Kan jag själv montera solceller på mitt tak?
När vi säljer solcellsanläggningar ansvarar vi också för montering och att anläggningen kopplas till elnätet. För att kunna upprätthålla våra förmånliga garantier tar vi alltid ansvar för både montering och inkoppling av solcellsanläggningen.
Behöver jag bygglov för att montera solceller på mitt tak?
Bygglov är i de flesta fall inte längre nödvändigt sedan 1 augusti 2018. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig, både med din bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen.
Hur snabbt betalar sig min solcellsanläggning?
Solceller är en långsiktigt hållbar investering. Utifrån de förutsättningar som råder i mars 2016 vad gäller inköpspris för solceller, elpris, ersättningsnivå för överskottsproduktion, skattereduktion och stöd från Energimyndigheten är återbetalningstiden för en solcellsanläggning cirka 15 år. Din solcellsanläggning fortsätter sedan att producera grön solel under ytterligare många år, beräknad livslängd för solceller är 30-40 år.
Kan man söka statligt stöd för installation av solceller?
Det finns ett statligt solcellsstöd som ger 30 % av investeringskostnaden i stöd. Detta gäller kostnader för projektering, installation, material och arbete. Det går dock inte att kombinera statligt solcellsstöd med ROT-avdrag. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig, både med bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen.
Kan man göra ROT-avdrag för installation av solceller?
Du kan göra ROT-avdrag för installation av solceller. Rot-avdraget uppgår till cirka 9 procent av vårt totalpris. Det går dock inte att kombinera statligt solcellsstöd med ROT-avdrag. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig, både med bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen.
Hur mycket får jag betalt för min överskottsproduktion av förnybar solcellsel?
Din ersättning från Billinge Energi är för närvarande 60 öre per kWh vilket gör att det är förmånligt att sälja din överskottsproduktion till oss. Om den årliga överskottsproduktionen överstiger den årliga förbrukningskonsumtionen prissätts den överstigande delen till Nordpools månadsmedelspot minus 2 öre/kWh. Därutöver får du också en statlig skattereduktion med 60 öre per kWh.
Kan jag spara den el mina solceller producerar?
Ja, du kan lagra solcellsanläggningens överskottsproduktion i ett batteri och använda elen vid ett senare tillfälle.