Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 36 öre/kWh
Lägst idag: 25 öre/kWh
Högst idag: 37 öre/kWh
Timpris eller Rörligt?

Så fungerar Timpris för el!

Det pratas mycket om timpris för el. Men vad innebär det? Och när är elen som billigast? Billinge energis marknadschef Nathalie Lindgren reder ut begreppen

Med timmätning läser elmätaren av förbrukningen hos kunden varje timme, i stället för en gång per månad.

– Ett timbaserat rörligt pris är transparent och rättvist. Varje kund betalar för exakt så som kundens förbrukning sett ut under månaden, till det pris som gällde vid den timme då elen förbrukades, säger Nathalie Lindgren, marknadschef Billinge energi.

– Som kund betalar du alltså för ditt exakta förbrukningsmönster och har därmed en möjlighet att påverka prislappen, om du vill. Till skillnad från rörligt elavtal med månadspris som baseras på ett kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga elkunder med rörligt elpris i ditt område.

För vem passar det inte med Timpris på el

Om du har hög elanvändning just under dyra timmar på dygnet, och du har liten möjlighet att styra om förbrukning, så kan kostnaden bli hög. Då kan det vara en bättre idé att välja ett vanligt rörligt elpris som ger dig ett snitt av föregående månads kostnad per kWh, säger Nathalie Lindgren.

Hur ska man tänka kring sin elförbrukning med rörligt timpris på el?

– Har du elbil, så kan du med fördel ladda på natten när elen har ett lägre pris. Slå också av eldriven uppvärmning under dyra timmar. Även mindre saker som att starta diskmaskinen senare på kvällen i stället för direkt efter middagsmaten kan minska kostnaden.

I framtiden, kommer det att bli allt enklare att styra sin elanvändning och att spara både el och pengar med hjälp av smart teknik som gör att apparater själva kan styra sin förbrukning efter när elen är som billigast.

Vilka tider är elen billigast?

– Ofta är elen billigare på natten och ibland även på helger, då mindre el används både i hemmen och i industrin. Men det kan förekomma billiga timmar på dagen och dyra timmar på natten också.

– Det är viktigt att man följer timpriserna dag för dag så som marknaden ser ut nu, längre tillbaka kunde vi lita på att prisvariationerna var relativt konstanta men idag ser det annorlunda ut, säger Nathalie Lindgren

Varför varierar elpriset?

Elpriset påverkas av flera olika faktorer.
Vattentillgången i den nordiska vattenkraften, kärnkraftsproduktionen, väderförhållanden som temperatur och vind hör till det som spelar in.
Det gör det väldigt svårt att förutspå
framtida elpriser, konstaterar Nathalie Lindgren.

Eftersom Sverige både exporterar och importerar el är också elpriserna i omkringliggande länder, exempelvis Tyskland, betydelsefulla.
Därigenom inverkar även världskonjunkturen och priset på gas och olja.

– I takt med att den förnybara elproduktionen ökar i andel så
ökar också variationerna i pris.
Vind- och solkraft är direkt väderberoende och därmed inte reglerbar.
När vi inte kan producera
så mycket el minskar utbudet, och elpriset stiger.
Det enda vi kan säga säkert om elpriset är att det kommer att fortsätta variera, både mellan åren och mellan enskilda timmar, säger Nathalie Lindgren

5 fakta om timpris

1. Elen är ofta billigare på natten och ibland även på helger. Då används mindre el används både i hemmen och i industrin. Men det kan förekomma billiga timmar på dagen och dyra timmar på natten också. Rådande marknadsläge gör prisbilden extra svängig.

2. Ger möjlighet att påverka elkostnaden för aktiva kunder. Genom att använda elen under de timmar på dygnet när elen är som billigast minskar kostnaden, även om förbrukningen är lika hög.

3.  Passar kunder som vill följa marknadens svängningar. Och vars hushåll klarar av svängningar i elkostnaden.

4. Ger överblick. Är du intresserad eller har behov kan du följa elpriset dag för dag. Du får på så sätt överblick och slipper överraskningar när månaden tar slut.

5. Kräver en särskild mätare. För att kunna ha timbaserat rörligt pris behöver du en mätare som mäter per timme, vilket ditt elnätsbolag säkerställer. Det kan ta upp till tre månader innan ditt elnätsbolag ställt om din elmätare så att din elleverantör kan fakturera efter din unika timanvändning.

Normaltid? Vintertid? Sommartid? vad är vad och hur syns det på min faktura?

Det finns flera automatiska flöden av meddelanden och prisuppgifter mellan elmarknadens parter som inte alltid är helt enkelt att förstå. Flera av dem har sin grund i förekomsten av normaltid (alltid vintertid) och aktuell tid som är vintertid på vintern och sommartid på sommaren. Under vintertid är alltså normaltid och aktuell tid lika.

Mätning
Mätning av elanvändning görs av elnätsägaren och värden skickas till olika aktörer som avräkning och fakturering. Detta gör i enlighet med lagstiftning alltid i normaltid.

Elhandelspriser på Nord Pool
Marknadsplatsen Nord Pool använder inte normaltid utan presenterar spotpriserna efter aktuell tid, det vill säga i vintertid på vintern och i sommartid på sommaren

Presentation
I dagsläget kan du se din timförbrukning hos ditt elnät och aktuella timpriser på vår hemsida. Hos elnätet presenteras mätvärdena så som elnätsvärden hanteras, skickas och debiteras det vill säga i normaltid. Detta får som konsekvens att under sommartid är såväl presenterad förbrukning som spotpris förskjutet en timme. Det innebär att den verkliga/upplevda timmen, det som står på klockan, kommer att presentas med en tidsstämpel en timme tidigare.

Ett exempel:

Kunden A förbrukar el klockan 04-05 i aktuell tid = sommartid. Priset som kunden förväntar sig används är det som NordPool presenterar som klockan 04 – 05 i aktuell tid = sommartid.

Förbrukningen kommer dock att visas som klockan 03 – 04 i normaltid på våra kundsidor eftersom de värdena på hämtas från systemet som alltid är i normaltid. Det viktiga att få med sig är att faktureringen blir rätt – rätt timme matchas med rätt pris. När man lägger in timpriserna tar systemet automatiskt hänsyn till att det är olika tidsformat på priser och förbrukningsdata.

Fakturering av timvärden och timpriser
Först och främst kan vi konstatera att vi fakturerar kunder korrekt belopp utifrån förbrukning och spotpris. Dock så blir fakturorna för mars-oktober påverkade av att faktureringen använder normaltid. En kund som själv följer upp sin förbrukning och pris i aktuell tid kan ha svårt att hänga med och riskerar att få fram en månadskostnad som inte stämmer exakt överens med priset på sin erhållna faktura. Allt timmar faktureras till rätt pris, men vilka timmar som summeras och hamnar på vilken faktura kan upplevas som komplext och resultera i oro över om man blivit felfakturerad.

Fakturorna baseras på följande innehåll på grund av att faktureringen måste omfatta korrekt antal timmar i en månad. På fakturan visas ett genomsnittligt pris för alla timmars kostnad.

Tills vidare gäller följande:

  • Mars: Alla timmar i mars plus första timmen i april. En timme har ”försvunnit” i bytet till sommartid, för att få ihop rätt antal timmar adderas första timmen i kommande månaden (rätt förbrukning till rätt pris läggs till i beräkningen)
  • April-september: Alla timmarna i månaden förutom den första timmen (den ingick i föregående månads beräkning) samt första timmen i efterföljande månad för att få ihop rätt antal timmar.
  • Oktober: Alla timmarna i månaden förutom den första timmen (den ingick i september månads beräkning). En timme har tillkommit i bytet till normaltid och antalet timmar blir korrekt.

·       November-februari: Alla timmar i månaden.