Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 133 öre/kWh
Lägst idag: 43 öre/kWh
Högst idag: 179 öre/kWh
Bli mikroproducent

Du som har solceller på ditt tak, har möjligheten att sälja den el du själv inte använder.
Till exempel när du är på jobbet, eller åker iväg på semester, eller när du har lägre förbrukning än vad du har i produktion. Vi säljer sedan vidare din el till andra kunder som önskar miljövänlig och närproducerad el.

Som mikroproducent kan du få skattereduktion på 60 öre per kWh du säljer, utöver det vi betalar för din produktion.
Detta är något som du själv ansöker om via din deklaration hos Skatteverket och skattereduktionen regleras på din elnätsfaktura.
Du som har ett företag behöver själv begära skattereduktionen.

Vad betalar vi för din elproduktion?

Om du investerat i solceller från oss eller någon annan aktör samt är, eller blir, elhandelskund hos oss kan vi erbjuda dig tre olika ersättningsmodeller för din överskottsproduktion.

Rörlig ersättning

Vi ersätter dig Nord Pools månadsmedelspot + 5 öre/kWh för varje såld kWh

För att teckna detta avtal behöver du ha ett rörligt elpris på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

Fast ersättning

Vi ersätter dig 45 öre/kWh oavsett årstid och spotprisnivå.

För att teckna detta avtal behöver du ha ett fast elpris på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

Timprisersättning

Du ersätts för aktuellt timspotpris hos Nord Pool den aktuella timman vi köper din produktion.

För att teckna detta avtal behöver du ha ett Timprisavtal på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

För villkor se våra avtalsvillkor och blanketter

Vem kan bli mikroproducent?

För att kunna sälja din egenproducerade el som mikroproducent och få skattereduktion så får du inte sälja fler kilowattimmar per år än du köper. Din anläggning får inte heller vara större än 43,5 kilowatt och du får inte ha en större mätarsäkring än 63A.

Hos oss ser vi positivt på lokal samverkan och därför ser vi det som självklart att du köper din konsumtion hos oss när vi köper din produktion!

Skaffa solceller och bli en del av framtidens energiproduktion

Har du inte redan en solcellsanläggning, kan du använda vår solcellskonfigurator för att få ett ungefärlig installerad effekt och skicka en intresseanmälan.

Vi samarbetar med marknadens ledande aktörer och förmedlar all kontakt på ett tryggt sätt.

Mottagningsplikt

Sedan sommaren 2023 så har elhandelsföretag som har mottagningsplikt och tar emot din överskottsproduktion en skyldighet att ge dig skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det. Konsumenternas Energimarknadsbyrå rekommenderar däremot att du ändå ingår ett avtal för försäljning av din produktion, eftersom du då har möjlighet att jämföra olika elhandelsföretag och deras ersättning.

Billinge Energis skäliga ersättning för kunder utan avtal som vi har mottagningsplikt till är ett löpande Rörligt timprisavtal -5 öre/kWh i avdrag.