Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 35 öre/kWh
Lägst idag: 25 öre/kWh
Högst idag: 37 öre/kWh
power hour
Med POWER HOUR är det du som styr!

Styr din energiförbrukning till billigaste timmarna.
För att få ut mesta möjliga effekt av ditt timprisavtal behöver
du ha ett intresse för att följa elprisets rörelse över dygnet
för att på så sätt optimera ditt uttag.
På så sätt kan du förbruka mest när elen kostar som minst.

Om ditt elnätsbolag har så kallad effekttaxa kan du även sprida ut din
elanvändning för att undvika effekttoppar som belastar elnätet och kan påverka ditt elnätspris.

Påslag 8 öre/kWh exkl. moms samt rörligt elcertifikat tillkommer på Nord Pools timspotpriser.


Årsavgift 360 kr exkl. moms (450 kr inkl. moms) gäller för alla våra förbrukningsavtal.

 TECKNA POWER HOUR

 LÄS MER OM POWER HOUR

Är power hour inget för dig?
Då finns det rörligt elavtal baserat på månadsmedelspot för aktuell månad, en mer riskspridande produkt!

Frågor och svar om timpris

För vem passar timprisavtal, Power Hour?

Timprisavtal är för dig som vill kunna påverka din elkostnad och
som gillar att ha koll. Genom att konsumera din el under dygnets billigare
timmar kan du sänka din elkostnad.

Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris
kan timprisavtal bli en dålig affär för dig.

Vad är skillnaden på timprisavtal och
rörligt avtal

Timprisavtal är baserat på ditt hushålls förbrukning, avläst och prissatt timme för timme. Du kan påverka din elkostnad genom att styra din förbrukning till de timmar på dygnet då färre använder el och priset sjunker.

Rörligt avtal, eller månadsavläst eller volymvägt som det egentligen heter, är baserat på månadens snittpris för elen i det elområde du tillhör.

Hur skaffar jag timprisavtal, Power Hour?

En teknisk förutsättning är att du har en elmätare som mäter din förbrukning timme för timme. Vi kontaktar ditt elnät när du tecknar ett timprisavtal och om du då inte har en mätare som stödjer detta byter ditt elnät ut den åt dig inom 3 månader.

När du tecknar ett timprisavtal samtycker du till att först ha ett
rörligt elavtal till dess att din nätägare bytt mätare och/eller avläsningsmetod. Det innebär att det kan dröja upp till 3 månader innan vi debiterar dig timpris i stället för månadsavläst rörligt elpris.

Vad är det för påslag och avgifter om jag väljer timprisavtal?
På Nord Pools spotpris timma för timma tillkommer ett påslag på 8 öre/kWh samt rörligt elcertifikat och moms. Sedan tillkommer en årsavgift på 450 kr inkl. moms (debiteras månadsvis, ca 38 kr/månad).
Kan jag teckna timpris?

Alla våra kunder hos oss kan teckna timpris.

Hur kan jag se timpriserna dag för dag?
Det finns en rad olika appar på marknaden som visar de dagsaktuella elpriserna men vi kan rekommendera en som heter ”Elen”.
Den visar enkelt vilka timmar du har lägst respektive högst pris att förhålla dig till när du planerar din förbrukning.

Din elkostnad i översikt.

BE_GRAF_4

Beräknat på en villa utan elvärme (ca 5000
kWh/år) med 3-årsavtal.
Nätavgifter Skara Energi. Priser, avgifter och skatter 2016.