Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 133 öre/kWh
Lägst idag: 43 öre/kWh
Högst idag: 179 öre/kWh
vi finns där du
verkar och bor

Så kommer kraften till er verksamhet!

Vi är ett elhandelsbolag som finns och verkar där våra kunder är.
Eftersom vi agerar för bygdens bästa ser vi gärna
att den el vi levererar också produceras här.
Därför har vi avtal med lokala producenter av energi från
sol, vind, vatten och biogas. Den lokala energiproduktionen
räcker dock inte till för att täcka vårt behov.
I likhet med andra elhandelsbolag handlar vi därför på den
nordiska elbörsen Nord Pool.

Priset varierar med tillgång och efterfrågan, och förändras varje timme, dygnet runt under hela året.

Elen distribueras till er verksamhet via det lokala elnätsbolaget.
Oavsett vart i Sverige du är verksam kan du få energi från oss.

Välkommen till Billinge Energi!

välj lokal och fossilfri eller förnybar el.

Du som företag kan välja att köpa förnyelsebar eller fossilfri energi. Då bidrar du inte bara till Sveriges energiomställning utan ni bidrar kanske även till ert företags miljömål?

Köper du förnyelsebar eller fossilfri energi genom oss erbjuder vi er ett certifikat som visar hur mycket minskat Co2 utsläpp er verksamhet bidrar till.

Varför Billinge Energi?

– Det är bra att ha en lokal leverantör, vi kan mötas snabbt och har genom åren byggt upp en prestigelös relation.
Björn Furhoff, VD AB Furhoffs Rostfria

– Billinge Energi är lokala och ser precis som oss vikten i att vara det, sen är det enkelt och smidigt. Medans vi fokuserar på vår verksamhet och det vi är bra på så tar Billinge energi hand om vår el och gör det dom är bra på helt enkelt.
Jan Karlsson, Ägare Racerdepån

– Det är härligt att gynna det lokala helt enkelt och det är alltid trevligt med en personlig kontakt och ett ansikte.
Henrik Alexandersson, Ägare Wrågården

Kraften kommer härifrån!

 

 jag vill ha lokal kraft till mitt företag! 

dina medarbetare är viktiga för oss
Därför erbjuder vi era medarbetare en förmånlig möjlighet att teckna elavtal med oss. Ert företag får en egen digital sida hos oss där era medarbetare kan teckna elavtal.

 

Värt att veta om el.

Här är några uttryck du kan stöta på i elavtalet eller på fakturan. Undrar du över något annat? Hör av dig till kundservice så hjälper vi dig.

Ursprungsmärkning

All el som säljs i Sverige ska vara ursprungsmärkt, för att du som kund ska kunna se hur din el producerats. Du som företag kan välja förnyelsebar energi som tillval och därmed ta del av ett certifikat som styrker er minskade Co2 påverkan.
Läs mer om elens ursprung.

Fast elpris
Med ett fast elpris får du som kund samma pris per kilowattimme under avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden. Vi som elhandlare står för all risk och du kan enklare budgetera för kommande energikostnader.
Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ditt elpris ändras varje månad, och kan bli högre eller lägre under avtalsperioden. Här tar du som företag den stora risken vilket kan vara lönsamt över tid med rätt typ av profil.
Se historik över rörliga elpriser.

Anvisningspris

Om du inte aktivt tecknat ett elavtal med oss får du vårt anvisade elpris. Det är oftast högre än det pris du får när du gör ett aktivt val.

Läs mer.

Energiskatt

All el som säljs i Sverige är momspliktig och belagd med statlig skatt. Detta debiteras på din elnätsfaktura och redovisas eller inkluderas således inte i våra priser eller offerter.

 

Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden.
Elpriset varierar baserat på tillgång och efterfrågan på el i varje område. Tanken är att långsiktigt skapa bättre balans mellan efterfrågan och elproduktion i hela landet.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara källor. Enligt lagen ska elleverantören ta ut en elcertifikats avgift från kunden och deklarera samt överföra elcertifikaten till staten. Läs mer.