Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 83 öre/kWh
Lägst idag: 2 öre/kWh
Högst idag: 108 öre/kWh
vi finns där du
verkar och bor

Så kommer kraften hem till dig.

Vi är ett elhandelsbolag som finns och verkar i Skaraborg.
Eftersom vi agerar för bygdens bästa ser vi gärna att den
el vi levererar också produceras här.
Därför har vi avtal med lokala producenter av energi från
sol, vind, vatten och biogas. Den lokala energiproduktionen
räcker dock inte till för att täcka vårt behov.
I likhet med andra elhandelsbolag handlar vi därför på den
nordiska elbörsen Nord Pool.
Priset varierar med tillgång och efterfrågan, och förändras varje timme, dygnet runt under hela året.

Elen distribueras hem till dig via ditt lokala elnätsbolag.  Oavsett vart i Sverige du bor kan du bli kund hos oss.

Välkommen till Billinge Energi!

välj lokal och fossilfri el.

Vill du stödja lokal och fossilfri elproduktion? Välj ursprungsmärkt fossilfri energi så bidrar du till Sveriges energiomställning

 Se våra elpriser

Fast eller rörligt?

Som kund kan du välja mellan fast eller rörligt pris när du tecknar elavtal. Väljer du ett fast pris är priset för varje kilowattimme detsamma under avtalsperioden. Om du väljer rörligt pris följer ditt elpris utvecklingen på Nord Pool. Det rörliga priset är oftast lägre än det fasta, men kan variera under avtalsperioden beroende på tillgång och efterfrågan på elmarknaden.

Vilket som passar bäst beror på hur du ser på trygghet och risk. Antingen lockas du av chansen att spara när elpriset är lågt, med risk för att du får betala mer för din el vissa perioder. Eller så tillhör du dem som trivs med att veta precis vad det kostar under avtalsperioden.

Känns det svårt att välja? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Din elkostnad i översikt.

Graf_gul_botten

Beräknat på en villa utan elvärme (ca 5000 kWh/år) med 3-årsavtal.
Nätavgifter Skara Energi. Priser, avgifter och skatter 2016.

Värt att veta om el.

Här är några uttryck du kan stöta på i elavtalet eller på fakturan. Undrar du över något annat? Hör av dig till kundservice så hjälper vi dig.

Ursprungsmärkning

All el som säljs i Sverige ska vara ursprungsmärkt, för att du som kund ska kunna se hur din el producerats. 2015 utgjordes vår samlade elförsäljning av 40% från fossila källor, 38,7% från kärnkraft och 21,3% från förnybara källor som sol, vind, vatten och biogas. Vår miljöpåverkan avseende CO2-utsläpp var 319,4 g/kWH.
Läs mer om elens ursprung.

Fast elpris
Med ett fast elpris får du som kund samma pris per kilowattimme under avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden.
Rörligt elpris

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ditt elpris ändras varje månad, och kan bli högre eller lägre under avtalsperioden. Se historik över rörliga elpriser.

Anvisningspris
Om du inte aktivt tecknat ett elavtal med oss får du vårt anvisningspris. Det är oftast högre än det pris du får när du gör ett aktivt val. Läs mer.
Energiskatt

All el som säljs i Sverige är momspliktig och belagd med statlig skatt.

Fr o m 1 januari 2018 ligger energiskatten på din nätfaktura.

Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden. Elpriset varierar efter tillgång och efterfrågan på el i varje område. Tanken är att långsiktigt skapa bättre balans mellan efterfrågan och elproduktion i hela landet.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara källor. Enligt lagen ska elleverantören ta ut en elcertifikatsavgift från kunden och deklarera samt överföra elcertifikaten till staten. Läs mer.