Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 108 öre/kWh
Lägst idag: 2 öre/kWh
Högst idag: 108 öre/kWh
För dig utan avtal

Vårt anvisningspris

Om du inte aktivt tecknat ett elavtal med oss får du vårt anvisningspris. Det är oftast högre än det pris du får när du gör ett aktivt val. Sänk din elkostnad genom att teckna ett elavtal med oss.

Teckna ett elavtal

 

Anvisningspris – Prisvillkor fr.o.m. 1 april 2017

Elpriset för leveransmånaden utgörs av Billinge Energis inköpspris inkl. inköpskostnader för elområde 3* baserat på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar samt kostnader för elcertifikat. På elpriset tillkommer 15 öre/kWh (18,75 öre/kWh inkl. moms). Därutöver tillkommer en årsavgift på 360 kr (450 kr inkl. moms).

Moms tillkommer. I det fall att kostnaderna för elleveransen ändras genom särskild skatt eller avgift, beslutad av riksdag eller myndighet, skall elpriset justeras i motsvarande mån. Inköpspriset publiceras månaden efter leveransmånad på Billinge Energis hemsida. Kunden kan utan någon uppsägningstid övergå till annat avtal hos Billinge Energi vid närmast kommande månadsskifte enligt vid varje tillfälle gällande villkor.

Fullständiga villkor för anvisningsleverans finns här.

*Om kundens anläggning finns på elområde 4 baseras priset på Billinge Energis inköpspris inkl. inköpskostnader för elområde 4. I övrigt samma villkor som ovan.

 

Anvisningspris – Pris April 2024 (öre/kWh)

Elpris inkl. elcertifikat: 65,47

Moms 25%: 16,37

Elpris inkl. moms: 81,84 Se historik över anvisningspris

Fast årsavgift tillkommer med 450 kr (360 kr exkl. moms).

 

Anvisningspris – jämförpriser (öre/kWh)

Lägenhet (2 000 kWh):
120,34

Villa, utan elvärme (5 000 kWh):
106,84

Villa, med elvärme (20 000 kWh):
100,09

I jämförpriserna ingår samtliga fasta och rörliga avgifter (elpris, avgift för elcertifikat, fast årsavgift 360 kr/år och moms). Observera att nätavgifterna från det lokala elnätsföretaget tillkommer. Nivåerna för moms kan inte bindas, utan följer de riksdagsbeslut som föreligger.