Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 179 öre/kWh
Lägst idag: 43 öre/kWh
Högst idag: 179 öre/kWh
Lönsam satsning på solceller och batteri

Ny kunskap, affärsmöjligheter inom förnyelsebar energi och hållbar fastighetsutveckling.
– Vårt fördjupade samarbete med Jättadalen Fastighets AB skapar flera fördelar för framtiden, konstaterar Gustav Löfving, säljare och projektledare på Billinge Energi.

Solceller, växelriktare och batteri. Det är de tre grundstenarna i den nya anläggning som installerats på Karlsfors Gård under ledning av Billinge Energi.
Systemet tar effektivt tillvara förnyelsebar el, både för direkt användning på gården och för lagring. Den lagrade elen kan användas antingen när solen inte skiner eller för att säljas vidare till Svenska Kraftnät för balans- och frekvensreglering, förklarar Gustav Löfving på Billinge Energi.

Öppnar dörrar för fler samarbeten

Han har projektlett samarbetet med Jättadalen Fastighets AB.
Vi har haft ett mycket bra samarbete grundat i båda företagens förankring i Skaraborg och engagemang för det lokala. Resultatet av projektet är en anläggning som skapar möjligheter för fastighetsutveckling men också ny kunskap som öppnar dörrar för fler samarbeten inom området, slutar Gustav Löfving.

Även David Larsson, vd för Jättadalen Fastighets AB, är nöjd.
Vi är genuint intresserade av klimatsmarta lösningar och teknik för fastighetsutveckling. När jag fick kontakt med Gustav Löfving på Billinge Energi blev det startskottet på att genomföra projektet på Karlsfors gård, klargör han och fortsätter:

Solpaneler är en mycket bra investering för att möta upp den egna förbrukningen. Tekniken med batterilagring är den mest intressanta delen, den kommer att växa, såväl bland kommersiella fastighetsägare som privatpersoner. De ekonomiska fördelar och affärsmöjligheter som batteri innebär för fastigheter kommer att explodera och utvecklas på likartat sätt som elbilar gjort.

Ny kunskap viktig effekt

En av de viktigaste effekterna som redan kan konstateras är ny kunskap.
Samarbetet ger mycket ny kunskap som kommer att bli användbar för fortsatt utveckling. Både tillsammans och enskilt. Det är en sak att läsa och lära om denna typ av energilösningar men en helt annan att faktiskt göra, det främjar kunskapsutvecklingen oerhört tydligt, slutar Larsson.

Prata solceller med vår expert

Gustav Löfving är vår expert på solceller. Han har hjälpt en lång rad kunder med solcellsprojekt, från idé till full funktion. Med honom kan du vara trygg i att ett samarbete leder fram till en optimal anläggning just för dina behov. Du når Gustav på 0511-215 64 eller gustav.lofving@billingeenergi.se.