Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Vi har just nu extra hög belastning i vår telefoni till följd av rådande energimarknadsläge. ca 30 minuters väntetid som medel. Ni kan alltid mejla oss om telefonkön blir för lång.  Läs mer

Varför är elen så dyr?

När sjunker priserna?

Vårt svar är något i stil med; Hur långt är ett snöre?

Att elpriserna är höga har inte gått någon obemärkt förbi, likaså skillnaden i priserna mellan norr och söder. Vi har frågat ut Nathalie, gruppchef för marknad på Billinge energi om läget just nu.

Men vad beror det på att priserna är så höga?

– Enkelt beskrivet är att vi har haft för lite vind, för lite regn, höga tyska elpriser och underhållsarbete av Ringhals 3 under en längre period. Säger Nathalie Lindgren

För lite regn? men det har ju förekommit översvämningar i Sverige de senaste månaderna?

– Det stämmer, men regnet föll helt enkelt på ”fel” ställe vilket innebär att de vattenmagasin som används till att producera vattenkraft i Sverige inte kunnat ta del av mängden vatten som föll.

 Varför påverkar tyska elpriser oss i Sverige?

– Hela det europeiska elnätet kopplas samman på ett eller annat sätt, på grund av begränsad kapacitet i det svenska elnätet har vi svårt att få producerad energi från norr till söder och därför stödköper södra Sverige energi från Europa.

Vem bestämmer elpriserna?

– Alla elproducenter och elhandlare i Norden säljer och köper sin el via handelsplatsen NordPool. En börshandel som såklart styrs av tillgång och efterfrågan.
Precis som vilken annan börshandel som helst är den öppen några timmar per dygn och ger alla elhandlare samma förutsättningar för inköp och prissättning.

Men hur kan det då skilja så i pris mellan olika elhandlare?

– Elhandel är en avreglerad bransch och det innebär att alla har olika säljstrategier.
Vissa väljer att ”Köpa” in sina kunder genom att chocksänka priser och därmed bli mer attraktiva när priserna är höga, sen höjer dom ofta priset längre fram i kundens avtal vilket ofta står i  avtalsvillkoren om man läser dom noga.
Detta kallas för volatil prissättning.
Andra elhandlare väljer strategin att ha en hållbar prissättning och jobbar mer i balans med marknadens svängningar.

Men vilket elavtal ska jag ha då?

– Det beror på en rad olika faktorer, hur riskbenägen du är och vilken typ av förbrukning du har. Ett rörligt elavtal är ofta ett bra alternativ då det historiskt sett lönat sig över året.
Ett tips om man har ett rörligt elavtal är att avsätta en stående summa varje månad även om elpriset är lågt, då känns inte dom höga prismånaderna lite mycket i plånboken.
Ett fast elpris är såklart skönt om du vill veta exakt vad du betalar per kWh men var uppmärksam på bindningstider, uppsägningstider samt automatförlängningar, dom har en tendens att vara ofördelaktiga om man väljer en aktör med volatil prissättning som jag nämnde ovan.

Kanske blev situationen på elmarknaden något klarare för dig efter att ha läst den här intervjun, om inte eller om du bara vill höra mer och snacka energifrågor kan du alltid höra av dig till Billinge energi på 0511-21550 eller via info@billingeenergi.se