Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 357 öre/kWh
Lägst idag: 49 öre/kWh
Högst idag: 357 öre/kWh
Gynnsamt väder bakom låga elpriser

Elpriserna under de senaste månaderna har varit på en väsentlig lägre nivå än förra året. Prognosen för vintern ser för närvarande positiv ut jämfört med förra året då vi i elområde SE3 hade månader med extremt höga elpriser.

När vi gick in i hösten 2022 var det med vetskapen om att sommarens elpriser varit rekordhöga. Varningar om fortsatt rekorddyr el för höst och vinter till följd av flera orsaker, bland annat höga priser på kol och gas, skulle också infrias. I elområde SE3, som vi tillhör, blev det genomsnittliga spotpriset* för september 228,63 öre/kWh. Det kan jämföras med årets september där prognosen med några dagar kvar ligger på knappt 29 öre/kWh.

Det låga elpriset i september, likväl som i juli och augusti, beror på väderförhållanden som rått. Vi har haft mycket nederbörd vilket gör att producenter av vattenkraft kan producera mycket el. Det har även varit hög produktion av både vind och solkraft. Dessutom har det de senaste veckorna varit milt väder vilket minskar behovet av uppvärmning, vilket i sin tur bidrar till att trycka ned priserna på el.

Ytterligare en anledning till de låga priserna är att Europas länder gjort sig mindre beroende av rysk gas, sedan invasionen av Ukraina, genom att bygga upp egna gaslager. Det lägre spotpriset på el påverkar kostnaden för den som har ett elavtal med rörligt pris alternativt timpris. Den som däremot har ett fast pris påverkas inte av prisskillnader på spotpriset.

Så hur ser då prognosen för vintern i år ut? Det finns givetvis ingen som med bestämdhet kan säga annat än att det för närvarande är en stabilare situation än vid samma tidpunkt förra året. Elpriserna för vintern kommer i huvudsak att påverkas av tre saker:

  • hur vädret blir kommande månader, generellt ger en kall vinter högre priser och en mild vinter lägre priser
  • tillgång på gas i Europas länder
  • den enskilde konsumentens elförbrukning

 
Väderlek och gastillgång i Europa kan du och jag inte påverka, men precis som under förra vintern finns möjlighet att påverka den egna elförbrukningen genom att exempelvis sänka inomhustemperaturen, att inte duscha mer än nödvändigt samt att byta munstycke till ett som är mer snålspolande.

*Spotpriser för el bestäms av den europeiska elbörsen Nordpool, priset som anges är exklusive påslag från elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

*Det lägre spotpriset på el påverkar kostnaden för den som har ett elavtal med rörligt pris alternativt timpris. Den som däremot har ett fast pris påverkas inte av prisskillnader på spotpriset.