Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Om egenproducerad el

Producera egen el med hjälp av solceller

Har du funderingar kring egenproducerad el? Här beskriver vi hur det fungerar. Solceller från Billinge Energi är ett enkelt och tryggt alternativ. När du har investerat i en solcellsanläggning minskar dina löpande utgifter för hushållsel. Under årets ljusa månader kan anläggningen producera ett överskott som du kan sälja till oss för 60 öre per kWh. Genom avdrag i din deklaration får du dessutom en skattereduktion med 60 öre per kWh för din överskottsproduktion.

 

Egenproducerad el – så här fungerar det

Den el dina solceller producerar kommer i första hand att användas av ditt hushåll och minska behovet att köpa el. Om elen dina solceller producerar inte räcker för att täcka hushållets behov så fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för kompletterande el du behöver köpa.

Producerar dina solceller mer el än hushållet använder, kan du teckna avtal med oss så köper vi din överskottsproduktion.

Om du köper solceller av oss och producerar egen el hjälper vi dig hela vägen till att bli expert på egenproducerad el.

 

Är du intresserad av att producera egen el?

Här kan du läsa mer om hur det funkar att producera egen el. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om egenproducerad el.

 

Har du redan börjat producera egen el?

Vi köper din överskottsproduktion av solel om du:

  • Använder mer el än du producerar under ett kalenderår
  • Har tecknat eller tecknar elavtal med oss

 

Om du är intresserad av att sälja egenproducerad el till oss och uppfyller villkoren ovan är du välkommen att fylla i intresseanmälan nedan.